Z naszą pomocą w 2021 r. uzyskasz dofinansowanie na poprawę warunków pracy w firmie.

Dofinansowanie BHP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych systematycznie dofinansowuje projekty mające na celu poprawę warunków pracy w firmach.
Wysokość dofinansowania zależy od ilości zatrudnionych pracowników, a także zakresu inwestycji.

Mikro przedsiębiorstwo 90% 1-9 pracowników
139 000 zł
Małe przedsiębiorstwo 80% 10-49 pracowników
209 000 zł
Średnie przedsiębiorstwo 60% 50-249 pracowników
334 000 zł
Duże przedsiębiorstwo 20% powyżej 250 pracowników
494 000 zł

Na co Twoja firma może dostać środki?

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:
  • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
  • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
  • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
  • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
  • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
  • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
  • środki ochrony indywidualnej.

Przykładowe inwestycje

Zakup wózków widłowych i innych urządzeń odciążających układ mięśniowo szkieletowy
Instalacja systemu wentylacji odciągowej lub odpylającej
Zakup podnośnika koszowego lub nożycowego do pracy na wysokości

NASI SPECJALIŚCI POMOGLI JUŻ PONAD 200 FIRMOM W POLSCE POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE. POSIADAMY LICZNE REFERENCJE, KTÓRE PRZEDSTAWIAMY PRZED ZAWIĄZANIEM WSPÓŁPRACY

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki.

Jak pozyskać dofinansowanie?

Bezpłatna analiza możliwości

Wypełnij formularz kontaktowy na stronie, a nasz doradca skontaktuje się w celu wstępnej analizy możliwości otrzymania dofinansowania i odpowie na wszelkie pytania. Możliwe jest również spotkanie w siedzibie firmy.

Zawiązanie współpracy

Jeśli ocenimy, że Państwa projekt kwalifikuje się do dofinansowania na podstawie wstępnej analizy możliwości i kryteriów dotacji – ustalimy warunki i etapy dalszej współpracy.

Pozyskanie dofinansowania

Kompleksowo przygotujemy wniosek oraz komplet załączników niezbędnych do otrzymania środków przez Państwa firmę, pomożemy w jego terminowym złożeniu. Pomagamy klientom do momentu otrzymania dotacji, a także świadczymy usługi rozliczania projektów oraz przygotowania do odbioru projektów inwestycyjnych przez ZUS.

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się w celu przekazania szczegółów lub odpowiedzi na pytania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MGMC sp. z o.o., ul. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego 10, lok. B6, 81-383 Gdynia w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia. Zapoznałem się z treścią informacji o sposobie przetwarzania moich danych osobowych jak w załączniku.

Skontaktuj się

MGMC Sp. z o.o.
ul. Żołnierzy I Armii Wojska
Polskiego 10, lok. B6
81-383 Gdynia
586-233-97-7
0000761529
+48 733 879 385
m.galan@mgmconsulting.pl